Εισαγωγή στους Υπολογιστές Βασικά χαρακτηριστικά

Διαμοίραση Αρχείων

Use the source, Luke..."

Για να γίνει σωστή οργάνωση των αρχείων και των φακέλων που έχουμε χρειαζόμαστε μερικές παραπάνω γνώσεις από αυτές της δημιουργίας και διαγραφής. Πολλές φορές μας χρειάζεται να μετακινούμε ή και να αντιγράφουμε φακέλους. Υπάρχουνε αρκετοί τρόποι για να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε ένα αρχείο ή ένα φάκελο. Εμείς θα αναφέρουμε τους δύο πιο λειτουργικούς. Τους υπόλοιπους μπορείτε να τους βρείτε μόνοι σας σαν άσκηση.

Linux

Using the Command Cut

Πολλές φορές θα χρειαστεί είτε να αντιγράψετε είτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ή φάκελο. Αυτές οι δύο διαδικασίες αναφέρονται σαν copy και cut. Ας εξηγήσουμε όμως λίγο παραπάνω αυτές τις δυο διαδικασίες. Ας δούμε την πρώτη. Το copy αντιγράφει ένα αρχείο ή φάκελο από τον φάκελο που υπάρχει σε ένα φάκελο που έχουμε επιλέξει εμείς. Για να το κάνουμε αυτό επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε, πατάμε δεξί κλικ και μετά αφού πάμε στο φάκελο που επιθυμούμε πατάμε στον κενό χώρο του παραθύρου και διαλέγουμε από το μενού paste. Παρομοίως δουλεύει και το cut μόνο με την διαφορά ότι δεν αντιγράφει το αρχείο αλλά το μετακινεί. Και σε αυτή την περίπτωση διαλέγουμε, από το μενού που θα μας βγάλει πατώντας με το δεξί κουμπί του ποντικιού πάνω στο αρχείο, cut και μετά αφού πάμε στο φάκελο που επιθυμούμαι διαλέγουμε επίσης από το μενού paste.

Στην περίπτωση που διαλέξουμε cut αλλά τελικά δεν κάνουμε paste πουθενά το αρχείο μας, π.χ. γιατί ξεχάστηκε να γίνει, αυτό δεν σβήνεται από το φάκελο που υπάρχει. Η διαδικασία του cut πρώτα περιμένει να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του αρχείου και μετά το σβήνει.

 

Τις ίδιες διαδικασίες του copy και cut δηλαδή, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μέσω της μπάρας εντολών. Πιο συγκεκριμένα εάν διαλέξουμε ένα αρχείο και πατήσουμε στην εντολή edit στην μπάρα, τότε θα δούμε ότι θα εμφανιστούν οι εντολές copy και cut. Εάν γίνει χρήση της μία εκ των δύο, τότε πηγαίνοντας στο φάκελο που θέλουμε, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να διαλέξουμε από το μενού του edit να γίνει paste σε αυτό το φάκελο.

Windows

Using the Command Cut

Τα πράγματα είναι ακριβώς παρόμοια και για τα windows. Σε γενικές γραμμές και τα δύο λειτουργικά είναι γραμμένα για να διευκολύνουν τον χρήστη στον χειρισμό των λειτουργιών που αυτός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Έτσι με δεξί κλικ έχετε τις επιλογές του Copy (Αντιγραφή) η Cut (Ολοκληρωτικής Αποκοπής) του αρχείου ή του φακέλου από το μέρος που βρίσκεται. Με το Copy μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα του ίδιου αρχείου ή φακέλου. Με το Cut σβήνετε ένα αρχείο ή φάκελο, με σκοπό όμως την επικόλληση του κάπου αλλού. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Copy ή Cut θα πρέπει να κάνουμε την αντίστροφη διαδικασία που λέγεται Paste (Επικόλληση). Για να γίνει αυτό πηγαίνουμε στο φάκελο που θέλουμε, πατάμε στον κενό χώρο του Explorer το δεξί κουμπί και επιλέγουμε από το μενού Paste.

Επιπλέον η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσα από συντομεύσεις που τα Windows μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο και από το πληκτρολόγιο πατήσετε Ctrl+C τότε θα είναι σαν να έχετε επιλέξει Copy, ενώ εάν επιλέξετε Ctrl+X τότε θα είναι σαν να έχετε κάνει Cut το αρχείο. Για να το κάνετε Paste πηγαίνετε στον φάκελο που επιθυμείτε και πατάτε Ctrl+V.

Drag & Drop

Με τον καιρό η μετακίνηση των αρχείων θα γίνει μια αναγκαία διαδικασία. Έτσι για να μην κάνετε κάθε φορά κλικ και ξανά κλικ, τα λειτουργικά συστήματα προσφέρουν μια πιο εύκολη διαδικασία μεταφοράς και αντιγραφής αρχείων. Το λεγόμενο Drag & Drop. Αν προσπαθούσα να μεταφράσω την φράση αυτή θα ακουγότανε κάτι σαν συρε και άφησε. Πράγμα που δεν εξηγεί πολλά. Drag & Drop, στην πραγματικότητα σημαίνει διάλεξε ένα αρχείο ή φάκελο και μετακίνησε τον από το ένα παράθυρο του File Manager σε ένα άλλο. Με αυτή την διαδικασία καταφέρνουμε να περνάμε αρχεία από τον ένα φάκελο στον άλλο. Για να μεταφέρουμε ένα αρχείο με την διαδικασία αυτή, το επιλέγουμε και μετά χωρίς να αφήσουμε το κουμπί του ποντικιού το σέρνουμε σε ένα ήδη ανοικτό παράθυρο του Manager.