Εισαγωγή στους Υπολογιστές Βασικά χαρακτηριστικά

Web, Mail

"The question of whether computers can think is just like the question of whether submarines can swim."

Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα σύστημα υπολογιστών που βασικό του χαρακτηριστικό είναι οι πάρα πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορες εταιρίες. Μια από αυτές τις υπηρεσίες είναι και το δωρεάν email που μπορείτε να το διαβάσετε μέσα από μία ιστοσελίδα. Η υπηρεσία αυτή είναι γνωστή σαν web mail και οι μεγαλύτερες εταιρίες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες είναι η Yahoo και η Hotmail. Μπορείτε πολύ εύκολα να τις βρείτε στις διευθύνσεις mail.yahoo.com και www.hotmail.com αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται δωρεάν και το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να τις προσπελάσετε από οποιαδήποτε σημείο του κόσμου.

Υπηρεσίες web mail προσφέρει και το Φυσικό Τμήμα. Για να τις δείτε μπορείτε να ανοίξετε ένα browser και να γράψετε την διεύθυνση:

http://webmail.physics.uoc.gr

Πέρα όμως από τις web mail υπηρεσίες, υπάρχουνε και οι εσωτερικές email διευθύνσεις που έχουνε όλοι οι χρήστες του Πανεπιστημίου. Ο βασικός τρόπος για να τις διαβάσετε είναι να κάνετε login στην περιοχή σας και να χρησιμοποιήσετε ένα email client για να τις δείτε.

Linux

Using pine through Terminal

Ο ποιο εύχρηστος email client του Linux είναι ο Pine. Για να αρχίσετε τον pine μέσα από την περιοχή σας, ανοίγετε ένα terminal, είτε κάνοντας αριστερό κλικ στο κόκκινο καπέλο και μετά system tools>terminal, είτε δεξί κλικ στο desktop και διαλέγετε από το μενού terminal. Όταν ανοίξει το terminal γράψτε pine και το mail client θα ανοίξει αυτόματα.

Οι επιλογές που μας δίνει ο pine είναι πολλές. Οι πιο σημαντικές είναι η επιλογή Compose Message, και η επιλογή Message Index. Η πρώτη επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε με το να επιλέξουμε το Compose Message με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο και μετά να πατήσουμε enter, είτε να χρησιμοποιήσουμε την συντόμευση που είναι το γράμμα C. Η δεύτερη μπορεί να επιλεχθεί επίσης είτε από με την βοήθεια του πληκτρολογίου είτε με την συντόμευση I. Έχετε στο μυαλό σας ότι όλες οι ενέργειες που επιθυμείτε να κάνετε γίνονται μέσω συντομεύσεων. Οι συντομεύσεις αναγράφονται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Η χρήση του Compose Message φαντάζομαι είναι απόλυτα κατανοητή. Χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να συντάξουμε και να στείλουμε ένα mail. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να στείλετε ένα mail είναι τα εξής:

To: αναφέρετε στην διεύθυνση του αποστολέα. Έχουμε ήδη μιλήσει για της διευθύνσεις mail και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε περισσότερα.
Cc: το cc σημαίνει carbon copy και η σημασία του είναι αρκετά απλή. Υπάρχει για να μας επιτρέπει να στέλνουμε το ίδιο mail σε παραπάνω από έναν αποστολείς.
Attchmnt: ως attachment αναφέρετε οποιοδήποτε αρχείο που εμείς θέλουμε να στείλουμε μαζί με το mail μας. Παράδειγμα attachment μπορεί να είναι μια εικόνα.
Subject: το subject αναφέρεται στο θέμα που θα έχει το mail σας.
Message Text: σε αυτό το σημείο γράφετε το κυρίως μέρος του mail.

Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία και να στείλετε το mail το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε την συντόμευση Ctrl+X και να απαντήσετε θετικά στην ερώτηση του pine για τον εάν είστε σίγουροι για αυτή σας την ενέργεια.

Η δεύτερη σημαντική ενέργεια που μπορείτε να κάνετε είναι να δείτε τα υπάρχοντα και τα καινούργια mail σας. Αυτό γίνεται επιλέγοντας Message Index. Αμέσως θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα mails που έχετε. Αυτά που έχουνε το γράμμα N (New) στα αριστερά τους είναι τα νέα mail. Αυτά που έχουνε το γράμμα A (Answered) είναι αυτά στα οποία έχετε απαντήσει. Αυτά που δεν έχουνε κάποιο γράμμα δίπλα τους είναι αυτά που έχετε διαβάσει και απλώς τα έχετε κρατήσει.

Σημαντικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε με ένα mail είναι οι παρακάτω:

Reply: την χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να απαντήσετε σε ένα mail. Συντόμευση από το πληκτρολόγιο R (Reply).
Forward: την χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να προωθήσετε ένα mail σε έναν άλλο αποστολέα. Συντόμευση F (Forward).
Delete: την χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να σβήσετε ένα mail. Συντόμευση D (Delete).

Να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να βγείτε από τον pine για να σβηστούν τα mail που έχετε υποδείξει στο πρόγραμμα. Εάν παραμένετε μέσα στο πρόγραμμα και αλλάξετε γνώμη, θέλοντας να κρατήσετε ένα mail που έχετε υποδείξει ως Deleted (υπάρχει το γράμμα D αριστερά του), μπορείτε να το κάνετε με την συντόμευση U (Undelete). Εάν βγείτε από τον pine τότε τα mail που έχετε ζητήσει να διαγραφούν, θα διαγραφούν ολοκληρωτικά από το σύστημα.

Windows

Using Outlook Express

Στα windows ο πιο διαδεδομένος email client είναι ο Outlook Express. Για να χρησιμοποιήσετε τον Outlook Express όμως θα πρέπει πρώτα να του ορίσετε κάποια αρχικά δεδομένα όπως όνομα, email, και mail servers από όπου θα ψάξει να κατεβάσει τα email σας.

Σαφής οδηγίες για το πώς θα το κάνετε αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Outlook Express χρησιμοποιεί λίγο διαφορετική ονοματολογία για τις ίδιες λειτουργίες. Για να γράψετε ένα καινούργιο mail πατήστε στο Create Mail. Οι όροι To:, Cc: και Subject: όπως καταλαβαίνετε λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως και στον pine. Εδώ απλώς θα πρέπει να πατήσετε Send για να στείλετε το mail.

Τα mails σας μπορείτε να τα δείτε εάν πατήσετε στην συντόμευση Inbox. Κάθε φορά που θέλετε να δείτε ένα mail, απλώς κάντε διπλό κλικ πάνω του και ένα καινούργιο παράθυρο με το mail σας θα ανοίξει.

Σε περίπτωση που θέλετε να απαντήσετε ή να προωθήσετε ή να σβήσετε ένα mail απλώς επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο από το μενού του Explorer.

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην σημασία της λειτουργίας του εικονιδίου Send/Receive. Το Outlook από μόνο του θα προσπαθήσει να αποστείλει αμέσως ένα mail που έχετε διαλέξει να σταλεί και άρα το Send λίγο πολύ δεν θα σας πολύ χρησιμεύσει. Όμως ο χρόνος που το πρόγραμμα ελέγχει για καινούργια mail είναι της τάξης των μερικών λεπτών. Έτσι εάν εσείς θελήσετε, για τον οποιοδήποτε λόγο, το Outlook να ελέγξει γρηγορότερα για νέα mail, μπορείτε να το ζητήσετε χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Send/Receive.