Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Εισαγωγή

Τι ειναι ενα Λειτουργικο Συστημα & Η Εξελιξη Του UNIX

Με τον όρο Λειτουργικό Σύστημα (Λ.Σ), εννοούμε μια ομάδα από προγράμματα υπολογιστή, που δίνουν την δυνατότητα στον άνθρωπό να εκμεταλλευτεί τους hardware πόρους που διαθέτει ο υπολογιστής. Με πιο απλά λόγια, να απεικονίσει γραφήματα στην οθόνη, να κάνει υπολογισμούς, να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων ή ακόμα και να παίξει κάποιο παιχνίδι. Για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει ένα σετ από προγράμματα που να αναλαμβάνουν να κάνουν τουλάχιστον τα βασικές λειτουργίες. Έτσι, είναι λογικό να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να είναι υπεύθυνο για το χειρισμό της οθόνης, την απεικόνισης με άλλα λόγια των λειτουργιών του υπολογιστή. Αντίστοιχα, όταν κάποιος παίζει ένα παιχνίδι και ακούγονται οι ήχοι του παιχνιδιού, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να ξέρει πως θα κάνει αυτούς τους ήχους να ακούγονται. Έτσι, για όλες τις επιμέρους λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να είναι αρκετά εξειδικευμένο ώστε να μπορούν να γίνουν όλα σωστά.

Μια δυνατότητα που θα μπορούσε υπάρχει, θα ήταν το κάθε πρόγραμμα (ένα παιχνίδι, ένα πρόγραμμα μουσικής κλπ), να ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει από μόνο του μια ομάδα από τέτοια εξειδικευμένα προγράμματα και να εκτελείται αυτόνομα χωρίς την ανάγκη ενός Λ.Σ. Αυτό όμως θα οδηγούσε μοιραία (αν λάβει κανείς υπ' όψιν του την πρόοδο που υπάρχει στις δυνατότητες που έχουν οι υπολογιστές) στο σχεδιασμό τεράστιων προγραμμάτων μόνο και μόνο για να ελέγξουν τον υπολογιστή, πόσο μάλλον για να κάνουν και την δουλειά για την οποία προορίζονται.

Έτσι λοιπόν προέκυψαν στην πάροδο του χρόνου πολλά και διαφορετικά Λ.Σ από διάφορες εταιρίες με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων – των δυνατοτήτων που δίνει ο υπολογιστής. Ένα από τα πιο παλιά Λ.Σ που δημιουργήθηκαν είναι το Λ.Σ UNIX. Οι αρχές τις ιστορίας του φτάνουν στο έτος 1969. Αναπτύχθηκε κυρίως μέσα σε ακαδημαΐκούς και ερευνητικούς χώρους πανεπιστημίων και εταιριών. Η ανάγκη που οδήγησε στην δημιουργία ενός Λ.Σ από μέρους τους, ήταν ότι χρειάζονταν ένα τρόπο να μπορούν να μπορούν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι να χρησιμοποιούν ένα υπολογιστή (μην ξεχνάτε ότι στην αρχή της ιστορίας των υπολογιστών, ένας και μόνο υπολογιστής κόστιζε αρκετά εκατομμύρια δολάρια και ήταν πραγματικά ογκώδης), να μπορεί κάποιος να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα την ίδια στιγμή, να μην σταματάει η λειτουργία του για κάποιο λόγο και να δίνει την δυνατότητα σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους να ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα. Όλα αυτά που με την συνήθη ορολογία των υπολογιστών ονομάζονται multi-user, multi-tasking environment, stability, network και connectivity τα έδωσε το Λ.Σ. UNIX.

Συνοπτική ιστορία του UNIX

Σχήμα 1: Συνοπτική ιστορία του UNIX