Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Εισαγωγή

Δομη και Αρχιτεκτονικη του Λ.Σ UNIX

Ένα τυπικό Λ.Σ απαρτίζεται από τέσσερα κύρια μέρη:

  • kernel: πρόκειται για το πιο βασικό τμήμα του Λ.Σ και είναι το software εκείνο που αναλαμβάνει τη βασική διαχείριση του υπολογιστή (κάρτες οθόνης, περιφερειακά, σκληρούς δίσκους κλπ). Όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν κάποια τμήματα του υπολογιστή, συνεργάζονται με τον kernel προκειμένου να χρησιμοποιήσουν κάποιο κομμάτι του hardware.
  • Shells και GUIs: είναι ένα σετ από προγράμματα που έχουν σαν σκοπό να δώσουν στον χρήστη του Η/Υ την δυνατότητα να "επικοινωνήσει" με το Λ.Σ και κατά συνέπεια με το hardware του υπολογιστή. Δεν είναι τίποτε άλλο από προγράμματα που περιμένουν από τον χρήστη εντολές/οδηγίες για το τι θέλει να κάνει ο υπολογιστής. Στο UNIX γενικά, ο όρος shell έχει να κάνει με προγράμματα που περιμένουν ο χρήστης να πληκτρολογήσει κάποιες εντολές για να εκτελεστούν, ενώ με τον όρο GUI εννοούμε προγράμματα που εκτελούν εντολές με την χρήση γραφικής απεικόνισης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικών CDs, ένα GUI θα εμφανίζει πάνω στην οθόνη ένα κουμπί που όταν πατηθεί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα που "παίζει" CD. Σε ένα UNIX shell αντίθετα, θα πρέπει να θυμάται ο χρήστης το όνομα του προγράμματος και να το πληκτρολογήσει προκειμένου να εκτελεστεί το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.
  • System Utilities / Daemons: είναι προγράμματα που επιτελούν μερικές βασικές διεργασίες σε ένα UNIX σύστημα. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που υπολογίζει ολοκληρώματα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι system utility, αλλά ένα άλλο που ελέγχει αν το hardware του υπολογιστή λειτουργεί σωστά, είναι.
  • Application Programs: είναι προγράμματα που επιτελούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες ενός υπολογιστή. Για παράδειγμα στην κατηγορία αυτή θα ανήκει ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή κειμένων ή την επεξεργασία εικόνων.