Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Εισαγωγή

Χρηστες, Περιοχες Χρηστων & Κωδικοι Προσβασης

Χρήστες (users)

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Λ.Σ UNIX, είναι η δυνατότητα που δίνει σε πολλούς διαφορετικού ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο υπολογιστή ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Για να είναι διακριτοί οι χρήστες, κάθε ένας από αυτούς έχει ένα μοναδικό όνομα, το username. Η πρώτη πληροφορία που πρέπει να δώσει κανείς ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή είναι αυτό το χαρακτηριστικό όνομα (username).

Κωδικοί πρόσβασης (passwords)

Το username του κάθε χρήστη είναι γενικά κάτι που χρειάζεται να το ξέρουν πολλά διαφορετικά άτομα προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του ή να ανταλλάξουν πληροφορίες. Έτσι είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιο στοιχειώδες επίπεδο ασφάλειας στην χρήση του username ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του για μη ενδεδειγμένους σκοπούς. Έτσι λοιπόν όταν κάποιος ζητάει πρόσβαση στον υπολογιστή δίνοντας το username του, ο υπολογιστής ζητά αμέσως μετά τον κωδικό πρόσβασης (password). Το password έχει προσωπικό χαρακτήρα και πρέπει να παραμένει κρυφό σε κάθε περίπτωση. Η σημασία του μπορεί να αντιστοιχηθεί με το PIN (Personal Identification Number) που αποκτάει κανείς όταν προμηθεύεται μια κάρτα ανάληψης μετρητών από μια τράπεζα.

Ομάδες χρηστών (user groups)

Εκτός από το username που έχει ο κάθε χρήστης ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι και η ομάδα (group) στο οποίο ανήκει. Ο λόγος που υπάρχει η έννοια του group είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται για μια συγκεκριμένη δουλειά, να χειριστεί το λειτουργικό σύστημα ένα σύνολο από χρήστες με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Είναι απλούστερη η διαδικασία όταν αυτοί οι χρήστες είναι ομαδοποιημένοι σε κάποιο group.

Περιοχές χρηστών (home directories)

Κάθε υπολογιστής έχει κάποιες μονάδες αποθήκευσης στις οποίες κρατάει δεδομένα που αφορούν το Λ.Σ, αλλά και τα δεδομένα των χρηστών. Κάθε χρήστης ενός UNIX συστήματος έχει μια προσωπική περιοχή στις μονάδες αποθήκευσης του υπολογιστή μέσα στην οποία μπορεί να κρατά τις πληροφορίες που τον αφορούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χώρος που είναι διαθέσιμος στον κάθε χρήστη είναι περιορισμένος και το μέγεθος της περιοχής που διαθέτει εξαρτάται από την συνολική χωρητικότητα των αποθηκευτικών μονάδων.