Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Εισαγωγή

Είσοδος / Εξοδος σε ενα UNIX Συστημα

Σε ένα UNIX σύστημα το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κάποιος για να αποκτήσει πρόσβαση είναι να δώσει στον υπολογιστή το username του. Κατόπιν, ο υπολογιστής θα ζητήσει το password που αντιστοιχεί στο username που δόθηκε. Με την επιτυχή είσοδο αυτών των δύο δεδομένων, ο υπολογιστής δίνει πρόσβαση στον χρήστη κατόπιν εκτελεί το shell του χρήστη. Αν πρόκειται για γραφικό περιβάλλον (GUI) τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη κάτι αντίστοιχο με αυτό που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Παράδειγμα οθόνης login σε γραφικό περιβάλλον

Σχήμα 2: Παράδειγμα οθόνης login σε γραφικό περιβάλλον

Ανάμεσα στα άλλα το βασικό σημείο σε αυτή την οθόνη είναι το κεντρικό σημείο όπου το σύστημα ζητάει από τον χρήστη το username του προκειμένου να του επιτρέψει την πρόσβαση. Το πως θα μοιάζει αυτή η οθόνη είναι κάτι τελείως υποκειμενικό, αλλά το σίγουρο είναι ότι κάπου θα υπάρχει το σημείο στο οποίο ζητάει το username. Με την πληκτρολόγηση του username από τον χρήστη, το σύστημα θα ζητήσει το password του και στη συνέχεια, αν ο συνδυασμός username και password είναι σωστός θα επιτρέψει την είσοδο του χρήστη στο σύστημα.

Σε πλήρη αντιστοιχία με το παραπάνω σχήμα, αν δεν είναι διαθέσιμη μια γραφική οθόνη για την είσοδο του username και του password του χρήστη, τότε αυτό που θα εμφανιστεί θα έχει μια μορφή όπως την ακόλουθη:

Terminal

Οι δύο πρώτες γραμμές που εμφανίζονται έχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα, και στην τρίτη όπου υπάρχει η λέξη login, ο υπολογιστής περιμένει από τον χρήστη να εισάγει το username του. Σαν παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι το username του χρήστη είναι το extmp10. Αμέσως μετά από αυτό, ζητάει το password:

Terminal

Κατά την εισαγωγή του, το password δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Επίσης δεν εμφανίζεται κάτι άλλο που να δηλώνει την εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή. Αμέσως μετά και αν όλα είναι σωστά, το σύστημα δίνει πρόσβαση στον χρήστη ξεκινώντας ένα shell για αυτόν.

Terminal

Κατά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, εμφανίζονται διάφορες πληροφορίες (όπως για παράδειγμά αν έχει e-mail, ή κάποιο μήνυμα από τον διαχειριστή του συστήματος) και στο τέλος εμφανίζεται το prompt. Το prompt είναι απλά μια ακολουθία χαρακτήρων ή κάποια λέξη ή κάποιο σύμβολο ή και συνδυασμός όλων αυτών που εμφανίζει το shell προκειμένου να δείξει ότι είναι έτοιμο να δεχτεί εντολές. Το τι θα είναι το prompt είναι κάτι που αποφασίζει ο ίδιος ο χρήστης, αν και γενικά υπάρχει ένα προκαθορισμένο από το σύστημα για κάθε περίπτωση. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε το prompt είναι το "extmp10 %". Μετά από αυτό εμφανίζεται ο cursor (δρομέας) με το χαρακτηριστικό σχήμα ( Cursor ) που αναβοσβήνει, δείχνοντας την αναμονή του συστήματος για την είσοδο νέων εντολών.

Για την αποσύνδεσή του από το σύστημα, ο χρήστης πρέπει να δώσει την εντολή logout ή exit που τερματίζει το shell και κατά συνέχεια και την σύνδεσή του.