Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux Συστήματα αρχείων (Filesystem)

Αδειες χρήσης (permissions) αρχείων & directories

Το κάθε αρχείο η directory που υπάρχει μέσα σε ένα UNIX filesystem ανήκει σε κάποιον χρήστη. Σε κάθε αρχείο ή directory κατά τη στιγμή της δημιουργίας του ορίζονται και οι άδειες χρήσης (permissions) που θα έχει. Τα permissions στο UNIX ελέγχουν την πρόσβαση σε κάποιο αρχείο ή directory ελέγχοντας με βάση τον χρήστη που ζητάει πρόσβαση ή το group. Οι άδειες χρήσης, έχουν να κάνουν με την πρόσβαση σε ένα αρχείο ή directory από τον χρήστη στον οποίο ανήκει, από το group στο οποίο ανήκει ο χρήστης ή από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος.