Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Τα 'κρυφά' αρχεία στο UNIX και η χρησιμότητα τους

Με τον όρο "κρυφά" αρχεία στο UNIX, εννοούμε τα αρχεία που το όνομά τους ξεκινάει με τον χαρακτήρα τελεία (●). Η πλειοψηφεία των εφαρμογών του UNIX χρησιμοποιούν τέτοιου είδους αρχεία για να αποθηκεύουν τις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών, Καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας που επιθυμεί για αυτά ο κάθε χρήστης. Σε ένα shell για παράδειγμα, μπορεί να ορίσει κανείς aliases ώστε να απλοποιήσει την χρήση κάποιων εντολών. Επίσης μπορεί να χρειάζεται κάποιο διαφορετικό prompt από το προκαθορισμένο του συστήματος οπότε πρέπει να μπορεί να ορίσει ένα διαφορετικό που να ισχύει κάθε φορά που κάνει login στο σύστημα. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, καθαρά για λόγους διαχείρισης από πλευράς της εφαρμογής, απαιτούνται περισσότερα από ένα αρχεία για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα του προγράμματος για κάποιον συγκεκριμένο χρήστη. Στην περίπτωση αυτή μια συγκεκριμένη τακτική είναι να υπάρχει ένα "κρυφό" directory με αρχεία ή και άλλα directories μέσα για την αποθήκευση όλων αυτών των δεδομένων για κάθε χρήστη.

Σε γενικές γραμμές αυτά τα "κρυφά" αρχεία ή directories βρίσκονται αμέσως κάτω από το home directory του κάθε χρήστη. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα είναι τα "κρυφά" αρχεία που αφορούν τα shells του συστήματος. Κατά κανόνα, μέσα σε αυτά ορίζονται διάφορα aliases, το prompt, το path και μερικές άλλες environment variables που μπορεί να είναι χρήσιμες για τον χρήστη.

Τα "κρυφά" αρχεία των shells

Ειδικά στην περίπτωση των shells, επειδή τα αρχεία αυτά διαβάζονται μια μόνο φορά κατά την εκκίνηση κάποιου shell, πολλές φορές αναφέρονται και σαν start-up shell files (αρχεία εκκίνησης του shell). Για το κάθε shell αυτά τα αρχεία έχουν διαφορετικό όνομα που συνήθως σχετίζεται με το όνομα του shell και καταλήγει με τους χαρακτήρες rc.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα shells και τα start-up αρχεία τους

tcsh.tcshrc
csh.cshrc
bash.bashrc
sh.profile