Αρχές Προγραμματισμού Βασικές έννοιες προγραμματισμού

Επίλογος

Τελειώνοντας αυτήν τη μικρή εισαγωγή στον προγραμματισμό θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει πολυάριθμη ποικιλία σε γλώσσες προγραμματισμού. Η επιλογή της μάθησης κάποιας συγκεκριμένης γλώσσας έχει να κάνει πρωτίστως με το λογισμικό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Συχνά δηλαδή θα δούμε συγκεκριμένα προγράμματα να γράφονται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους κυρίως:

α) ευκολία γραφής του συγκεκριμένου προγράμματος σε κάποια γλώσσα
β) γρηγορότερο και σταθερότερο αποτέλεσμα
γ) λειτουργικό περιβάλλον χρήσης του προγράμματος

Παρ' όλα αυτά, για ένα καλό ξεκίνημα στον κόσμο του προγραμματισμού, εμείς θα προτείναμε να μάθετε αρχικά καλά μια γλώσσα, της οποίας το συντακτικό και την δομή την βρίσκετε εύκολη και κατανοητή. Να έχετε στο μυαλό σας ότι κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά με την συνεχή εξάσκηση θα γίνεται σύντομα πολύ καλύτεροι. Επιπλέον, μαθαίνοντας μια πρώτη γλώσσα αρκετά καλά, θα μπορέσετε στο μέλλον να συλλάβετε και να κατανοήσετε, εάν χρειαστεί, άλλες γλώσσες προγραμματισμού με πολύ λιγότερο κόπο.

Για αρχή θα προτείναμε μία από τις παρακάτω γλώσσες:

C, C++, Java

Μερικοί από τους καλύτερους προγραμματιστές στον κόσμο γνωρίζουν να γράφουν σε κάποια, αν όχι σε μία μόνο, από τις παραπάνω γλώσσες. Επίσης σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργήσετε πληθώρα διαφορετικών προγραμμάτων.

Άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας είναι η Visual Basic, Perl, Python, PHP, SQL, Ruby, C#, Delphi, XML, .NET (http://www.cetus-links.org/).

Τελειώνοντας, ελπίζουμε να γνωρίσετε και οι ίδιοι την χαρά της προσωπικής δημιουργίας μέσα, και από τον προγραμματισμό. Χρειάζεται φαντασία πολλές φορές αλλά και επιμονή. Ένα καλό και λειτουργικό όμως αποτέλεσμα, σίγουρα θα σας ευχαριστήσει. Καλή αρχή!