Εισαγωγή στο MATLAB Βασικές λειτουργίες

Εισαγωγή

Το MATLAB είναι ένα μαθηματικό πακέτο λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι δυνατότητες που παρέχει για αριθμητικούς υπολογισμούς, απεικόνιση δεδομένων και προγραμματισμό το καθιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο σε ένα ευρύ φάσμα της επιστημονικής έρευνας.

Ιστορικά το MATLAB, ξεκίνησε ώς ένα υπολογιστικό εργαλείο για την εύκολη διαχείριση πινάκων (MatrixLaboratory). Οι πίνακες (matrices) είναι η βασική δομή δεδομένων του MATALB.

Μία από τις πλέον κύριες χρήσεις του MATLAB αφορά τη χρήση πινάκων και διανυσμάτων καθώς ακολουθεί τον ίδιο συμβολισμό όπως στη γραμμική άλγεβρα. Επιπλέον η άμεση σύνδεση υπολογισμών και των γραφικών παραστάσεων των αποτελεσμάτων το κατατάσσουν στα πιο δημοφιλή μαθηματικά πακέτα


Ξεκινώντας το MATLAB

Όταν εκκινείτε το Matlab εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας (Desktop) το οποίο περιέχει διάφορα εργαλεία (Graphical User Interfaces) προκειμένου να χειριστείτε αρχεία, μεταβλητές και εφαρμογές που σχετίζονται με το MATLAB. Στο παράθυρο εντολών εμφανίζεται το prompt (>>) οπότε και είστε σε θέση να δώσετε την εντολή για να εκτελεστεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για να τερματιστεί το MATLAB αρκεί να δώσετε την εντολή quit ή στο μενού File → quit.

MATLAB desktop

Βασική εντολή στο MATLAB είναι η εντολή help η οποία συντάσσεται ως:
help <command>
για παράδειγμα: >>help quit. (Δοκιμάστε το!!!)