Τελευταίες ανακοινώσεις

2η Πρόοδος

Η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018. Η ύλη θα περιλαμβάνει την ενότητα Matlab, δηλαδή τα μαθήματα των εβδομάδων 6,7,8 και 9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στην παρουσίαση (1 ανά εβδομάδα) κάθε ενότητας και χρήσης του matlab.

Οι ώρες της εξέτασης για όσους παρακολουθούν το εργαστήριο (ανεξάρτητα από εξάμηνο) είναι

  • Τμήμα Δευτέρας: 13:00-14:00
  • Τμήμα Παρασκευής: 14:00-15:00
  • Τμήμα Πέμπτης: 15:00-16:00
  • Για τους φοιτητές προηγούμενων ετών που ΔΕΝ παρακολουθούν το εργαστήριο: 15:00-16:00

Τελευταίο εργαστήριο του εξαμήνου για το τμήμα της Παρασκευής

Το εργαστήριο της τελευταίας Παρασκευής του εξαμήνου που ήταν προγραμματισμένο για τις 21/12/2018 θα μεταφερθεί την Τετάρτη 19/12/2018 στις 13:00.

1η Πρόοδος

Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα 29/10 - 2/11 κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Για τους φοιτητές των προηγούμενων ετών έχει προγραμματιστεί εξέταση την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στις 13:00 στην αίθουσα υπολογιστών 2. Οι φοιτητές των προηγούμενων ετών που θα συμμετάσχουν στην εξέταση της προόδου, θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομά τους στη λίστα

Αναβολή μαθήματος

Το σημερινό μάθημα θεωρίας καθώς και το εργαστήριο 15:00-18:00 αναβάλλονται λόγω της τελετής αναγόρευσης του G. Haerendel σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής.

Η θεωρία και το εργαστήριο μεταφέρονται την Τετάρτη 17/10, η θεωρία στις 13:00-15:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού και το εργαστήριο στις 15:00-18:00 μ.μ. στις αίθουσες υπολογιστών.

Πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα Φ150 θα γίνει την Δευτέρα 24/09/2018 και ώρα 14:00 στο Αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να προσέλθουν στο αμφιθέατρο για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαδικαστικά του μαθήματος και την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο εργαστήριο.

Τα εργαστήρια ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό.

Τα διαθέσιμα τμήματα, από τα οποία θα πρέπει να επιλέξετε ένα, είναι:

Δευτέρα 3-6

Πέμπτη 1-4

Παρασκευή 2-5

Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά. Μπορείτε να λείψετε ΜΟΝΟ (1) φορά. Εάν κάνετε δεύτερη απουσία χάνετε το εργαστήριο.

Εξέταση Σεπτεμβρίου

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 30 Αυγούστου 10:00-13:00

Εξέταση Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην εξέταση από την Παρασκευή 10 έως τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018. Η προεγγραφή είναι υποχρεωτική.

Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3.

Οι ώρες της εξέτασης για όσους παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το εργαστήριο (ανεξάρτητα από εξάμηνο) είναι

  • Τμήμα Δευτέρας: 9:00-11:00
  • Τμήμα Παρασκευής: 11:15-13:15
  • Τμήμα Πέμπτης: 13:30-15:30

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην εξέταση μέχρι την Τρίτη 16/1/2018 στις 11:00 το πρωί. Την ίδια ημέρα το απόγευμα θα αναρτηθεί η ώρα εξέτασης για κάθε συμμετέχοντα.

Βαθμοί προοόδων

Οι βαθμοί της πρώτης και της δεύτερης προόδου έχουν αναρτηθεί στο Moodle. Όσοι έχουν βαθμούς από 8.0-10.0 και στις δύο προόδους, μπορούν να παρακολουθήσουν απομακρυσμένα το τελευταίο εργαστηριακό μάθημα χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου δηλώνoντάς το εδώ

2η Πρόοδος

Η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα 4-8 Δεκεμβρίου 2017. Η ύλη θα περιλαμβάνει την ενότητα Matlab, δηλαδή τα μαθήματα των εβδομάδων 6,7,8 και 9. Η εξέταση θα γίνει τις ώρες και στις αίθουσες των εργαστηρίων υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στην παρουσίαση (1 ανά εβδομάδα) κάθε ενότητας και χρήσης του matlab. Οι ασκήσεις του εργαστηρίου της εβδομάδας θα γίνουν κανονικά. Οι φοιτητές προηγούμενων ετών που ΔΕΝ παρακολουθούν το εργαστήριο θα εξεταστούν την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 13:00

Σχετικά με την Πρόοδο

Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα 6-10 Νοεμβρίου 2017. Η ύλη θα περιλαμβάνει την ενότητα Linux, δηλαδή τα μαθήματα των 4 πρώτων εβδομάδων. Η εξέταση θα γίνει τις ώρες και στις αίθουσες των εργαστηρίων υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στην παρουσίαση (1 ανά εβδομάδα) κάθε ενότητας και χρήσης του τερματικού. Οι ασκήσεις του εργαστηρίου της 6ης εβδομάδας θα γίνουν κανονικά.

1η Πρόοδος

Η πρώτη πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την εβδομάδα 6-10 Νοεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Για τους φοιτητές των προηγούμενων ετών έχει προγραμματιστεί εξέταση την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στις 13:00 στην αίθουσα υπολογιστών 2. Οι φοιτητές των προηγούμενων ετών που θα συμμετάσχουν στην εξέταση της προόδου, θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομά τους στη λίστα

Εγγραφή φοιτητών προηγούμενων ετών

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά δεν πέρασαν το μάθημα να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερώσεις για το μάθημα και να εξασφαλίσουν θέση στις προόδους.

Φοιτητές προηγούμενων ετών

Τι ισχύει για τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά δεν πέρασαν το μάθημα

Πρώτη συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα Φ150 θα γίνει την Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Α. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να προσέλθουν στο αμφιθέατρο για να ενημερωθούν σχετικά με τα διαδικαστικά του μαθήματος και την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο εργαστήριο.

Τα εργαστήρια ξεκινούν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό.

Τα διαθέσιμα τμήματα είναι:

Δευτέρα 3-6

Πέμπτη 1-4

Παρασκευή 2-5

Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά. Μπορείτε να λείψετε ΜΟΝΟ (1) φορά. Εάν κάνετε δεύτερη απουσία χάνετε το εργαστήριο.

Eξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 - Εγγραφή στην εξέταση

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να εγγραφούν στην εξέταση ακολουθώντας το σύνδεσμο Εγγραφή στην εξέταση.

Λήξη προθεσμίας εγγραφών:Κυριακή 19/8/2017.

Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

 

Ειδική εξεταστική - Εγγραφές φοιτητών παλαιότερων ετών

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο, θα πρέπει να εγγραφούν μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου

Διαθεσιμότητα εργαστηρίου υπολογιστών για εξάσκηση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν εξάσκηση για την εξέταση του μαθήματος Φ150 ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα υπολογιστών 3 την Πέμπτη 19/01/2017 12:00-14:00.

Τελική εξέταση - Ύλη εξέτασης

Η ύλη της εξέτασης περιλαμβάνει τις ενότητες "Εισαγωγή στο Linux", "Εισαγωγή στο Matlab", "Εισαγωγή στο Office" και "Εισαγωγή στον προγραμματισμό".

Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό για την παραπάνω ύλη μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του μαθήματος καθώς επίσης και στο moodle. Για να έχουν πρόσβαση στο moodle οι φοιτητές παλαιότερων ετών θα πρέπει να κάνουν login στο moodle με τους κωδικούς του τμήματος φυσικής και στην συνέχεια εγγραφή στο μάθημα "Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Φ150)"

Τελική εξέταση - Εγγραφή στην εξέταση φοιτητών παλαιότερων ετών

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο, θα πρέπει να εγγραφούν στην εξέταση ακολουθώντας το σύνδεσμο Εγγραφή στην εξέταση. Η εγγραφή στην εξέταση είναι απαραίτητη για τους φοιτητές παλιότερων ετων. Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το εργαστήριο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή στην εξέταση.