Ασκήσεις

Άσκηση 1η [PDF]

Άσκηση 2η [PDF]

Άσκηση 3η [Μέρος Α] και [Μέρος Β].

Άσκηση 4η [Μέρος Α]και [Μέρος Β].

Άσκηση 5η [PDF]

Άσκηση 6η [PDF]

Άσκηση 7η [PDF],

Άσκηση 8η [PDF]

Άσκηση 9η [PDF]

Άσκηση 10η [PDF]
Ενδεικτική λύση άσκησης σε video

Άσκηση 11η [PDF]. Καντε δεξί κλικ και "Save Link As:" στα παρακατω λινκ για να αποθηκεύσετε στην περιοχή σας τα αρχεία που θα χρειαστείτε για την άσκηση [image1][κείμενο]

Άσκηση 12η [Επαναληπτική άσκηση στο Matlab],[Επαναληπτική άσκηση στο Libre Office Calc],[Επαναληπτική άσκηση στο Libre Office Writer]. Θα δημιουργήσετε 3 αρχεία με όνόματα matlab_review.m (script),calc_review.ods και writer_review.odt τα οποία θα πρέπει να στείλετε με email. Την εικόνα για την άσκηση στο Libre Office Writer θα την βρείτε [εδώ]