Διαδικαστικά μαθήματος

Tο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διεξάγεται στο αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού και έχει διάρκεια 2 ώρες ενώ το εργαστηριακό διεξάγεται στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3 του τμήματος φυσικής και έχει διάρκεια 3 ώρες. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφείτε στα εργαστήρια.

Ο κάθε φοιτητής εγγράφεται σε ένα από τα διαθέσιμα εργαστηριακά τμήματα.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται μόνο μία απουσία σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει περισσότερες φορές δεν έχει δικαίωμα εξέτασης και θα πρέπει να παρακολουθήσει ξανά το εργαστήριο το επόμενο έτος. Οι παρουσίες λαμβάνονται από τους διδάσκοντες στο πρώτο δεκάλεπτο του εργαστηρίου.

Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (από 27/9 έως 29/9) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές στα εργαστήρια και δεν γίνονται εργαστηριακά μαθήματα. Γίνεται η πρώτη συνάντηση με όλους τους φοιτητές στο αμφιθέατρο κατά την οποία ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για τον τρόπο εγγραφής τους στο εργαστήριο μέσα από το site του μαθήματος και για διάφορα άλλα θέματα.

Από την Δευτέρα 2/10 ξεκινούν οι θεωρητικές διαλέξεις στο αμφιθέατρο και τα εργαστηριακά μαθήματα που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα ύλης. Σε κάθε θεωρητική διάλεξη παρουσιάζεται η σχετική θεωρία και στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να την εφαρμόσουν στην πράξη στα εργαστηριακά μαθήματα εκτελώντας συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις στον υπολογιστή.

Στο τέλος κάθε ενότητας διεξάγονται σύντομα τεστ κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο βαθμός των οποίων θα προσμετράται στο συνολικό βαθμό του μαθήματος κατά 30%. Επίσης δίνονται εργασίες ο βαθμός των οποίων προσμετράται στο συνολικό βαθμό του μαθήματος κατά 10%. Το υπόλοιπο 60% του βαθμού θα προκύψει από την τελική εξέταση του μαθήματος που θα γίνει μέσα στην εξεταστική του Ιανουαρίου. Τόσο τα τεστ όσο και η τελική εξέταση του μαθήματος γίνονται στους υπολογιστές των εργαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα υπάρχει ενημέρωση στο site του μαθήματος για θέματα που αφορούν στο μαθήμα και για κάθε πιθανή αλλαγή. Κάθε ενημέρωση που δημοσιεύεται θεωρείται ότι έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους φοιτητές. Γι αυτό θα πρέπει οι φοιτητές να παρακαλουθούν συστηματικά τις δημοσιεύσεις.Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Διαλέξεων / Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Εβδομάδα Ημερομηνίες Ύλη εργαστηρίου Αναπλήρωση
1η εβδομάδα 2/10-5/10 Linux
2η εβδομάδα 9/10-13/10 Linux
3η εβδομάδα 16/10-20/10 Linux
4η εβδομάδα 23/10-27/10 Linux
5η εβδομάδα 30/10-3/11 Αρχές Προγραμματισμού
6η εβδομάδα 6/11-10/11 Matlab
7η εβδομάδα 13/11-16/11 Matlab Το τμήμα της αίθουσας 3 από το εργαστήριο της Παρασκευής 17/11
θα γίνει την Τετάρτη 15/11 13:00-16:00
ενώ το τμήμα της αίθουσας 2 την Πέμπτη 16/11 13:00-16:00
8η εβδομάδα 20/11-24/11 Matlab
9η εβδομάδα 27/11-01/12 Matlab
10η εβδομάδα 04/12-08/12 Calc
11η εβδομάδα 11/12-15/12 Writer
12η εβδομάδα 18/12-22/12 Επανάληψη


Βοηθοί εργαστηρίων

ΑΜ Όνομα Δε Πε Πα
4917 Σφακιανού Αγγελική Χ Χ
4873 Μπουζουνιεράκη Μαρία Χρυσούλα Χ Χ
4786 Αραμπατζής Δημήτρης Χ Χ
4781 Αναστασίου Δημήτρης Χ Χ
4880 Ντισπυράκη Ελευθερία X Χ
4112 Ταμιωλάκης Γιάννης X Χ
4532 Γιαγός Γιώργος Χ Χ