Διαδικαστικά μαθήματος

Tο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διεξάγεται στο αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού και έχει διάρκεια 2 ώρες ενώ το εργαστηριακό διεξάγεται στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3 του τμήματος φυσικής και έχει διάρκεια 3 ώρες. Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφείτε στα εργαστήρια.

Ο κάθε φοιτητής εγγράφεται σε ένα από τα διαθέσιμα εργαστηριακά τμήματα.

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται μόνο μία απουσία σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει περισσότερες φορές δεν έχει δικαίωμα εξέτασης και θα πρέπει να παρακολουθήσει ξανά το εργαστήριο το επόμενο έτος. Οι παρουσίες λαμβάνονται από τους διδάσκοντες στο πρώτο δεκάλεπτο του εργαστηρίου.

Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (από 24/9 έως 28/9) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές στα εργαστήρια και δεν γίνονται εργαστηριακά μαθήματα. Γίνεται η πρώτη συνάντηση με όλους τους φοιτητές στο αμφιθέατρο κατά την οποία ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για τον τρόπο εγγραφής τους στο εργαστήριο μέσα από το site του μαθήματος και για διάφορα άλλα θέματα.

Από την Δευτέρα 1/10 ξεκινούν οι θεωρητικές διαλέξεις στο αμφιθέατρο και τα εργαστηριακά μαθήματα που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα ύλης. Σε κάθε θεωρητική διάλεξη παρουσιάζεται η σχετική θεωρία και στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να την εφαρμόσουν στην πράξη στα εργαστηριακά μαθήματα εκτελώντας συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις στον υπολογιστή.

Στο τέλος κάθε ενότητας διεξάγονται σύντομα τεστ κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο βαθμός των οποίων θα προσμετράται στο συνολικό βαθμό του μαθήματος κατά 30%. Επίσης δίνονται εργασίες ο βαθμός των οποίων προσμετράται στο συνολικό βαθμό του μαθήματος κατά 10%. Το υπόλοιπο 60% του βαθμού θα προκύψει από την τελική εξέταση του μαθήματος που θα γίνει μέσα στην εξεταστική του Ιανουαρίου. Τόσο τα τεστ όσο και η τελική εξέταση του μαθήματος γίνονται στους υπολογιστές των εργαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα υπάρχει ενημέρωση στο site του μαθήματος για θέματα που αφορούν στο μαθήμα και για κάθε πιθανή αλλαγή. Κάθε ενημέρωση που δημοσιεύεται θεωρείται ότι έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους φοιτητές. Γι αυτό θα πρέπει οι φοιτητές να παρακαλουθούν συστηματικά τις δημοσιεύσεις.Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Διαλέξεων / Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Εβδομάδα Ημερομηνίες Ύλη εργαστηρίου
1η εβδομάδα 1/10-5/10 Linux
2η εβδομάδα 8/10-12/10 Linux
3η εβδομάδα 15/10-19/10 Linux
4η εβδομάδα 22/10-26/10 Linux
5η εβδομάδα 29/10-2/11 Αρχές Προγραμματισμού
6η εβδομάδα 5/11-9/11 Matlab
7η εβδομάδα 12/11-16/11 Matlab
8η εβδομάδα 19/11-23/11 Matlab
9η εβδομάδα 26/11-30/11 Matlab
10η εβδομάδα 03/12-07/12 Libre Office
11η εβδομάδα 10/12-14/12 Libre Office
12η εβδομάδα 17/12-21/12 Libre Office


Βοηθοί εργαστηρίων

ΑΜ Όνομα Δε Πε Πα
5013 Καράβελας Παναγιώτης Χ
4920 Τζωρτζάκη Εμμανουέλα Χ Χ
5135 Καραβέργου Γεωργία Χ Χ
5052 Μεταξάκη Μαριάννα Χ Χ
4967 Βουζίνας Φοίβος - Γεώργιος Χ Χ
4469 Παπαδάκη Κατερίνα X Χ
4513 Κοσμαράς Γιώργος X Χ
4993 Ζαννίκος Απόλλωνας Χ Χ