Εγγραφή στο εργαστήριο

Σεπτέμβριος 2017

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο στο μάθημα "Χρήσεις Του Υπολογιστή(Η/Υ0)" θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εγγραφής από την Τετάρτη 27 Σεπτ. 13:15 έως την Παρασκευή 29 Σεπτ. 20:00

Δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης σε τμήμα του εργαστηρίου έχουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές και οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στείλτε email στο ph150@edu.physics.uoc.gr

Εισάγετε στο παρακάτω πεδίο το Eπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες και επιλέξτε ΕΠΩΝΥΜΟ,ΟΝΟΜΑ από την εμφανιζόμενη λίστα. 'Επειτα επιλέξτε την ημέρα που επιθυμείτε να παρακολουθείτε το εργαστήριο. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Εγγραφή στο Εργαστήριο"