Ρυθμίσεις e-mail

Οι απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phxxxx@edu.physics.uoc.gr) που σας προσφέρει το τμήμα Φυσικής είναι οι εξής:

Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας - INCOMING SERVER
SERVER TYPE:IMAP Mail Sserver
Όνομα host – hostname:imap.physics.uoc.gr
Όνομα χρήστη – username:phxxxx
Θύρα διακομιστή – Port:993
Connection Security:ssl
Έλεγχος – Authentication method:Normal password (συνθηματικό)
Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας - OUTGOING SERVER
SERVER TYPE:SMTP
Όνομα host – hostname:mx.physics.uoc.gr
Όνομα χρήστη – username:phxxxx
Θύρα διακομιστή – Port:465
Connection Security:ssl
Έλεγχος – Authentication method:Normal password (συνθηματικό)