Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα Η/Υ "Εισαγωγή στους Υπολογιστές" είναι εργαστηριακό. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση εφαρμογών γραφείου, την εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux καθώς και την εξοικείωση με το περιβάλλον μαθηματικών υπολογισμών Matlab.

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Το θεωρητικό το οποίο διεξάγεται στο αμφιθέατρο Ξανθόπουλου/Πνευματικού και έχει διάρκεια 2 ώρες και το εργαστηριακό το οποίο διεξάγεται στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3 του τμήματος φυσικής και έχει διάρκεια 3 ώρες.

Διδάσκοντες

  • Τσάμπος Γιάννης, 2810394133, Γ. 113Β, johny @ physics.uoc.gr
  • Ψυλλάκη Αθανασία, +302810394158, Γ. 115Β, apsy @ physics.uoc.gr
  • ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00

Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν στο μάθημα μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση ph150 @ edu.physics.uoc.gr
Τα e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται από το λογαριασμό σας στη σχολή