Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα Η/Υ "Εισαγωγή στους Υπολογιστές" είναι εργαστηριακό. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για πλοήγηση στο διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση εφαρμογών γραφείου, η εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux καθώς και η εξοικείωση με το Matlab.

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Το θεωρητικό το οποίο διεξάγεται στο αμφιθέατρο Α και έχει διάρκεια 2 ώρες και το εργαστηριακό το οποίο διεξάγεται στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3 του τμήματος φυσικής και έχει διάρκεια 3 ώρες.

Διδάσκοντες

  • Τσάμπος Γιάννης, +302810394133, Γ. 113Β, tsamposg@uoc.gr
  • Ψυλλάκη Αθανασία, +302810394158, Γ. 115Β, apsy@physics.uoc.gr
  • ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

  • Τζούρος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Φυσικής
  • Χαρά Τομαρά, Υπεύθυνη Ομάδας Συστημάτων και Δικτύων, Παν/πολη Βουτών