Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα Η/Υ "Εισαγωγή στους Υπολογιστές" είναι εργαστηριακό. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση εφαρμογών γραφείου, την εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux καθώς και την εξοικείωση με το περιβάλλον μαθηματικών υπολογισμών Matlab.

Διδάσκοντες

  • Τσάμπος Γιάννης, 2810394133, Γ. 113Β, johny @ physics.uoc.gr
  • Ψυλλάκη Αθανασία, +302810394158, Γ. 115Β, apsy @ physics.uoc.gr