Σύνδεσμοι

Εισαγωγή στους Υπολογιστές - Moodle

Libre Office, free Office Suite.

Bitvise SSH Client: Εφαρμογή για απομακρυσμένη σύνδεση στην περιοχή σας με την χρήση SSH.

Οδηγίες χρήσης Bitvise SSH Client

Octave

Download Octave

Οργανισμοί

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Φυσικής

Υπηρεσίες

StudentWeb

Υπολογιστικές Υπηρεσίας τμήματος Φυσικής

Software

Οδηγίες εγκατάστασης VPN

Οδηγίες εγκατάστασης MATLAB.
Τα DVD του λογισμικού είναι διαθέσιμα εδώ Προσοχή: Για να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η VPN σύνδεση.

SSH client για Windows

Tunnelier: Εφαρμογή για απομακρυσμένη σύνδεση στην περιοχή σας με την χρήση SSH.

Οδηγίες χρήσης Tunnelier

 

Mozilla Firefox, free Browser.

Gimp, free Image Manipulation Program.

Mathworks: MATLAB Documentation

The University of Edinburgh (An interactive introduction to MATLAB)

Southern Illinois University (MATLAB Tutorials)

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έλεγχος και αλλαγή Ονοματεπώνυμου και ηλεκτρονικής υπογραφής (ακολουθήστε τα παρακάτω αριθμημένα βήματα)

Ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική υπογραφή στο e-mail (αναλυτικές οδηγίες για ρύθμιση)

Ρυθμίσεις e-mail client

Προσομοιωτής linux

Προσομοιωτής linux (Επιλέξτε CentOS αν χρειαστεί)