Τελευταίες ανακοινώσεις

Εξέταση Σεπτεμβρίου

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην εξέταση από την Παρασκευή 10 έως τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018. Η προεγγραφή είναι υποχρεωτική.

Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις αίθουσες υπολογιστών 2 και 3.

Οι ώρες της εξέτασης για όσους παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το εργαστήριο (ανεξάρτητα από εξάμηνο) είναι

  • Τμήμα Δευτέρας: 9:00-11:00
  • Τμήμα Παρασκευής: 11:15-13:15
  • Τμήμα Πέμπτης: 13:30-15:30

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν το εργαστήριο, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην εξέταση μέχρι την Τρίτη 16/1/2018 στις 11:00 το πρωί. Την ίδια ημέρα το απόγευμα θα αναρτηθεί η ώρα εξέτασης για κάθε συμμετέχοντα.

Για περισσότερες ανακοινώσεις πατήστε εδώ

Για να δείτε τις εργαστηριακές ομάδες πατήστε εδώ