Φοιτητές προηγούμενων ετών

Οι φοιτητές προηγούμενων ετών που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά δεν πέρασαν το μάθημα δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν ξανά στις αίθουσες των υπολογιστών. Συμμετέχουν όμως στη θεωρία, στις εργασίες για το σπίτι και στις προόδους. Συγκεκριμένα:

 1. Πρέπει να κάνουν άμεσα εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του μαθήματος στο Moodle. Αν δεν έχουν κάνει ήδη εγγραφή και τους ζητηθεί "κλειδί εγγραφής" για το Φ150, δίνουν "Ph150-prev"
 2. Πρέπει να εγγραφούν στη σχετική λίστα για να λαμβάνουν ενημερώσεις για το μάθημα και να εξασφαλίσουν θέση στις προόδους
 3. Μπορούν να παρακολουθούν τη θεωρία κάθε Δευτέρα στο Αμφιθέατρο και να συζητούν τις απορίες τους.
 4. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, παραδείγματα, ασκήσεις, εργασίες κλπ) του μαθήματος μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 5. Μπορούν να εκτελούν τις ασκήσεις των εργαστηρίων κάθε εβδομάδας.
 6. Κάθε 1-2 εβδομάδες πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες της αντίστοιχης ύλης του εργαστηρίου από την πλατφόρμα του Moodle των οποίων ο βαθμός συμμετέχει με ποσοστό 10% στον τελικό
 7. Μπορούν να δώσουν τις 2 προόδους των οποίων ο βαθμός συμμετέχει με ποσοστό 30% στον τελικό.
 8. Για οποιοδήποτε διαδικαστικό ή άλλο θέμα μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες στο ph150 @ edu.physics.uoc.gr
 9. Για τους φοιτητές προηγούμενων ετών που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο οι πρόοδοι είναι προαιρετικές ενώ οι εργασίες είναι υποχρεωτικές

  Οι φοιτητές προηγούμενων ετών που δεν παρακολούθησαν το μάθημα ή δεν είχαν δικαίωμα να δώσουν την τελική εξέταση λόγω απουσιών, πρέπει να γραφτούν και να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα εργαστήρια, όπως οι πρωτοετείς φοιτητές.