Σημειώσεις

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Συνοπτική εισαγωγή στους Υπολογιστές. Δομή, περιφεαρειακά, λειτουργικά Συστήματα. Βασικά Χαρακτηριστικά. Επεξήγηση βασικών ενοιών. Αρχεία και διαχείρηση. Προγράμματα περιήγησεις και Email

Εισαγωγή στο Libre Office

Εκμάθηση των δύο βασικών προγραμμάτων του Libre Office. Writer και Calc. Αρχεια και Δεδομένα. Δημιουργεία και Επεξεργασία κειμένων. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων. Συναρτήσεις.

Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Λειτουργικά συστήματα. Συστήματα Αρχείων. Βασικές εντολές και εφαρμογές τους. Κειμενογράφοι. Αδειες Χρήσης. Η περιόχη μας. Συστήματα Αρχείων.

Αρχές Προγραμματισμού

Συστήματα αρίθμησης. Μετατροπές. Η σημασία του δυαδικού. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. Συναρτήσεις. Βιβλιοθήκες. Αλγόριθμοι. Ροές Ελέγχου. Ο compiler και o linker.

Εισαγωγή στο MATLAB

Βασικές λειτουργίες. Πίνακες και Διανύσματα. Εσωτερικές συναρτήσεις. Γραφικές παραστάσεις. Προγραμματίζοντας σε MATLAB (βρόγχοι, συνθήκες ελέγχου).