Οδηγίες χρήσης Τunnelier

Αρχικά θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Bitvise Tunnelier στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Στη συνέχεια, για να συνδεθείτε μέσω του tunnelier στην περιοχή σας στο τμήμα Φυσικής, θα πρέπει να ακολουθείσετε την παρακάτω διαδικασία.

Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδια της εφαρμογής. Στο παράθυρο που θα ανοίξει στην καρτέλα Login συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία.

SERVER
Host:core.edu.physics.uoc.gr
Port:22
Username:phxxxx
initial Method:password
PasswordΕισάγετε το password του email σας.


Εικ. 1

Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο Login

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα με τίτλο Host Key Verification

Εικ. 2

Στην καρτέλα αυτή κάντε κλικ στην επιλογή Accept and Save

Στη συνέχεια θα ανοίξουν τα 2 βασικά παράθυρα τις εφαρμογής.

Το ένα είναι κανονικό terminal όπου μπορείτε να εκτελείτε όλες τις εντολές σε linux.


Εικ. 3

Στο δεύτερο παράθυρο εμφανίζονται τόσο τα τοπικά αρχεία του υπολογιστή απο τον οποίο έχετε συνδεθεί (Local files) όσο και τα αρχεία της περιοχής σας (Remote files) για να μπορείτε εύκολα μέσω γραφικού περιβάλλοντος να ανεβάζετε και να κατεβάζετε αρχεία στην περιοχή σας.


Εικ. 4

Για να αποσυνδεθείτε από το server θα πρέπει να κλείσετε τα παραπάνω παράθυρα και να επιλέξετε Exit στο πρώτο παράθυρο που άνοιξε η εφαρμογή. (βλ. Εικ.1)