Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Μέρος Πρώτο

Τι είναι λειτουργικό σύστημα (ΛΣ);

Υπηρεσίες ενός λειτουργικού συστήματος

Βασικά χαρακτηριστικά Linux:

  1. Χρήστες – διαφορετικό username

  2. Password – μοναδικός για κάθε χρήστη

  3. User group – ομάδα χρηστών

  4. home directory – περιοχή χρήστη

Σύστημα Αρχείων (Filesystem)‏

Τι είναι root directory :

Τι είναι το path:

Ονοματολογία αρχείων

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Προσωμοιωτής linux

http://www.tutorialspoint.com/unix_terminal_online.php

/