Εισαγωγή στο Libre Office Calc

Libre Office Calc

Libre Office Calc

Για να γράψω σε ένα κελί κάνω κλικ πάνω στο κελί. Για να αναφερθώ σε ένα κελί χρησιμοποιώ το γράμμα της στήλης στην οποία ανήκει ακολουθούμενο από τον αριθμό της γραμμής. π.χ. C4

Για να επιλέξω μια περιοχή από κελιά επιλέγουμε την πρώτη ομάδα με το ποντίκι και όταν αρχίζουμε να μαρκάρουμε την επόμενη (δηλαδή όταν πατάμε με το ποντίκι στο πρώτο της κελί), κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο "Ctrl" ("Control") του πληκτρολογίου.

Libre Office Calc

Για να κάνω ειδική επικόληση κάποια κελιά, δηλαδή να αντιγράψω μόνο κάποια στοιχεία τους (π.χ. μόνο τις τιμές τους και όχι τους μαθηματικούς τύπους) μαρκάρω τα κελιά που θέλω να αντιγράψω και τα αντιγράφω. Στη συνέχεια επιλέγω τα κελιά όπου θέλω να τα αντιγράψω και κανω δεξί κλικ. Επιλέγω "Paste Special".

Libre Office Calc

Για να κάνω αυτόματη συμπλήρωση, καταχωρώ τις πρώτες τιμές, τις επιλέγω και στη συνέχεια φέρνω το ποντίκι στην κάτω δεξιά γωνία της επιλεγμένης περιοχής μέχρι να γίνει σταυρός, όπως φαίνεται στην εικόνα, κάνω κλικ και σέρνω το ποντίκι.

Για να κάνω συγχώνευση κελιών επιλέγω τα κελιά που θέλω να συγχωνεύσω και κάνω κλικ στο εικονίδιο

Libre Office Calc

Για να εισάγουμε γραμμή ή στήλη κάνουμε κλικ πάνω στο νούμερο της γραμμής ή το γράμμα της στήλης και στη συνέχεια δεξί κλικ. Μετά επιλέγω "Insert Rows" ή "Inser Columns" αντίστοιχα.

Τον ίδιο τρόπο επιλέγω για να σβήσω γραμμή ή στήλη επιλέγοντας "Delete Rows" ή "Delete Columns" αντίστοιχα.

Libre Office Calc

Για να μορφοποιήσουμε το περιεχόμενο ενός κελιού μαρκαρουμε το κελί και στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε "Format Cells"

Libre Office Calc

Για να εισάγουμε συνάρτηση μαρκάρουμε το κελί στο οποίο θέλουμε να βάλουμε το αποτέλεσμα της συνάρτησης και στη συνέχεια "Insert" και μετά "Function"

Libre Office Calc

Για να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας, μαρκάρουμε τα δεδομένα που θέλουμε να ταξινομηθούν και επιλέγουμε "Data" και στη συνέχεια "Sort"

Libre Office Calc

Για να εισάγουμε γράφημα επιλέγουμε "Insert" και στη συνέχεια "Chart"

/