Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX & GNU/Linux

Μέρος Τρίτο

Τι είναι μεταβλητές περιβάλλοντος;

Παραδείγματα μεταβλητών περιβάλλοντος

USER (το όνομα χρήστη σας)
HOME (η πλήρης διαδρομή για τον προσωπικό σας κατάλογο)
HOST (το όνομα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε)

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

 • echo
 • cat
 • more
 • less
 • head
 • tail
 • du
 • grep
 • find
 • chown
 • chmod

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Αν το αρχείο καταλαμβάνει χώρο περισσοτερο από μια οθόνη, η προβολή διακόπτεται σε κάθε μια οθόνη και ο χρήστης μετακινείται στην επόμενη με τη χρήση του spacebar

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Αν το αρχείο καταλαμβάνει χώρο περισσότερο από μια οθόνη, η προβολή διακόπτεται σε κάθε μια οθόνη και ο χρήστης μετακινείται στην επόμενη με τη χρήση του spacebar. Μπορεί επίσης να κυλίσει τα περιεχόμενα με τα βέλη πάνω και κάτω. Πατήστε q για έξοδο.

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Σύνολα χρηστών

Δικαιώματα αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων/directories

/